TjenesterKunderArtiklerOm ossLogg innKontakt 👋

Budsjett

Hvordan blir økonomien etter investeringen - vil det gå rundt? Og hvor tøff blir opptrappingsperioden økonomisk, dersom produksjonen skal økes?

No items found.
+ Flere tjenester

En 5-årig driftsplan gir et godt bilde på hvilken økonomisk situasjon som kan forventast ut fra dine forutsetninger. Planen inkluderer følsomhetsanalyse for å se hvordan ulike dekningsbidrag, rentevilkår, faste kostnader osv. vil slå ut på slutt-linja. En driftsplan må bygge på realistiske tall om produksjon, inntekter og kostnader. Driftsanalyse av dagens produksjon er som regel nødvendig.

Ved større investeringer vil banker som regel stille krav om å få en driftsplan, og ved søknad om investering og bedriftsutviklingsmidler IBU er dette et krav.

Budsjett for 1 år

Til hvilken tid på året kommer inntektene og utgiftene? Vil du sette deg mål for inntjeningen i produksjonene? Målsettingen med denne type budsjett er å kunne følge den økonomiske utviklingen tettere gjennom året, slik at en kan gjør tiltak dersom det er nødvendig. Her vil vi typisk lage et budsjett pr. 2 eller 4 måneder som kan sammenlignes med rekneskapet for samme periode løpende gjennom året.

Ønsker du en lyd fra oss?

Send oss en melding, så hører du fra oss så snart som mulig.

Takk, melding mottatt! Du hører fra oss snart. 👋
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen. 🤭