TjenesterKunderArtiklerOm ossLogg innKontakt 👋

Budsjett

Hvordan blir økonomien etter investeringen - vil det gå rundt? Og hvor tøff blir opptrappingsperioden økonomisk, dersom produksjonen skal økes?

No items found.
+ Flere tjenester

En 5-årig driftsplan gir et godt bilde på hvilken økonomisk situasjon som kan forventast ut fra dine forutsetninger. Planen inkluderer følsomhetsanalyse for å se hvordan ulike dekningsbidrag, rentevilkår, faste kostnader osv. vil slå ut på slutt-linja. En driftsplan må bygge på realistiske tall om produksjon, inntekter og kostnader. Driftsanalyse av dagens produksjon er som regel nødvendig.

Ved større investeringer vil banker som regel stille krav om å få en driftsplan, og ved søknad om investering og bedriftsutviklingsmidler IBU er dette et krav.

Budsjett for 1 år

Til hvilken tid på året kommer inntektene og utgiftene? Vil du sette deg mål for inntjeningen i produksjonene? Målsettingen med denne type budsjett er å kunne følge den økonomiske utviklingen tettere gjennom året, slik at en kan gjør tiltak dersom det er nødvendig. Her vil vi typisk lage et budsjett pr. 2 eller 4 måneder som kan sammenlignes med rekneskapet for samme periode løpende gjennom året.

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Send oss en melding, så hører du fra oss så snart som mulig.

Takk, melding mottatt! Du hører fra oss snart. 👋
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen. 🤭