TjenesterKunderArtiklerOm ossLogg innKontakt 👋

Kort info om pensjon

+ Flere fagartikler
+ Flere artikler

Skrevet av

Kato Svandal

Publisert

14/3/2023

Garantipensjon

I Norge har vi garantipensjon (tidligere kalt minstepensjon), og den er for alle som er minst 62 år og som har minst 5 års botid i Norge. Men for å få full garantipensjon må man ha 40 års botid i Norge.

Etter gjeldene regler har alle opptjening til pensjon gjennom livet. Alle som har personinntekt, opptjener pensjon fra 13 til 75 år. Det blir satt av 18,1% av personinntekten på «din» pensjonskonto hos staten. Opptjeningen gjelder opptil 7,1 G.

 

Ved personinntekt opptil omtrent 2,5 G (kr 280.000) så er overføringen til pensjonskontoen større enn skatten på den samme inntekten.

 

Næringsdrivende med barn

Har man barn (fra 13 års alder) som arbeider i driften kan det være fornuftig å lønnsmelde opptil frikortgrensen. Med frikort på kr 70.000 så blir det spart kr 12.670 på pensjonskonto. Barnet betaler ikke skatt, men du som arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift (AGA), i de fleste tilfeller 14,1%. Men du som næringsdrivende får lønn og AGA som kostnad i regnskapet. Når en person starter arbeidslivet (og dermed også pensjonsopptjening) tidlig, vil det skje en rente renteeffekt på pensjonssparingen som betyr mye ved nådd pensjonsalder.

 

Ektefelle

Ektefeller kan ofte være av den oppfatning av en 50/50 fordeling er den mest rettferdig. Sett både fra et likestillings- og skattemessig utgangspunkt. Men i forhold til opptjening av mest pensjon samlet så er det beste å «fylle opp» mest mulig på den ene (opptil 7,1 G). Om grunnlaget er lavt og inntekt blir delt 50/50 så kan fort begge ende opp som «minstepensjonister».
Det er imidlertid noen ting å tenke på her, og det er at samlet skatt blir høyere enn ved en 50/50 fordeling. Og 1 kr i spart skatt i dag er mer 1 kr mer i pensjon eks om 20 år?

 

Jevn opptjening

Det gir best opptjening av pensjon om inntekten er mest mulig lik fra år til år. Særlig om enkelt år har inntekt over 7,1 G og andre er vesentlig under. Så om den næringsdrivende (gjerne sammen med regnskapsfører) har mulighet for å utjevne disse så er det svært gunstig.


Eks på dette kan være å:

·        Spare avskrivinger.

·        Inntektsføre mer av tømmerkonto.

·        Inntektsføre mer av G/T-konto.

·        Ta større vedlikeholdskostnader i gode år.

 

Uttak av pensjon

Når man er over 62 år og har nok opptjeningstid, kan det være smart å ta ut mest mulig pensjon så tidlig som mulig – i mange tilfeller er spørsmålet om man skal ta ut helt eller delvis. Gjerne ved å jobbe i tillegg på denne måten så «fyller» man på samtidig som man tar ut av «kontoen».

 

Pensjonsfradrag

Pensjonsfradraget har som hensikt å gjøre garantipensjonen skattefri. Det er i midlertidig viktig å merke seg at det kun er alderspensjon og AFP som kan inngå i pensjonsfradraget. Maks fradrag er kr 32.825 per år. Andre pensjonsformer kan ikke inngå som grunnlag for pensjonsfradraget. Ikke utnyttet pensjonsfradrag i år er tapt fradrag. Det kan også være en skattefordel ved å starte tidlig uttak av pensjon, fordi man fordeler pensjonen over flere år (dermed får man flere pensjonsfradrag). Om man ikke klarer å «utnytte» pensjonsfradraget kan man eks «fylle» på med kapitalinntekt fra ektefelle.

 

Etterslepsinntekter

Når en person starter med uttak av pensjon og/eller legger ned næringsvirksomheten sin kan det i de fleste tilfeller komme etterslepsinntekter. Dette vil typisk være feriepenger (opptjentåret før), tilskudd, etterbetaling for slakt og melk. Eller G/T-konto (gevinst- og tapskonto som er oppstått som en del av salg eller realisasjon) Etterslepsinntekter skal ikke på virker din mulighet (eks fratrekk i AFP eks), eller uføretrygd osv.

 

Pensjonssparing for næringsdrivende PSN

Det kan spares inntil 7% av pensjonsinntekt (det er gjerne enklest å ta utgangspunktet i fjorårets personinntekt) opp til 12G. Den næringsdrivende får størst effekt (spart skatt) i denne ordningen ved personinntekt mellom 7,1 G og 12 G. Tar man utgangspunkt i fjorårets personinntekt må man gjøre dette hvert år. Man kan ikke bytte frem og tilbake.

 

For mange kan det gjerne være greit å spare ved å nedbetale gjeld. På den måten være så nær gjeldfri som mulig når du f.eks. skal overdra gården til neste generasjon.

 

Hva består pensjonen av?

Hoveddelen av pensjonen i Norge består av opptjening av rettighet gjennom folketrygden. For bønder vil det i noen tilfeller også være TPO (Tidligpensjon i jordbruket). Videre er det mulig med flere typer for privat sparing (PSN og IPS). Enkelte næringsdrivende har gjerne også opptjening gjennom lønnet arbeid utenom (OTP eller AFP).

Tidligpensjon i jordbruket

Vi har skrevet en egen artikkel om tidligpensjon i jordbruket som kan leses her.
Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gjennomgang/rådgiving om du kvalifisere til uttak av TPO eller hvilke endringer du kan gjøre for å tilpasse deg dette.

For eventuelle spørsmål kontakt din saksbehandler eller kontakt oss på post@5-pluss.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Send oss en melding, så hører du fra oss så snart som mulig.

Takk, melding mottatt! Du hører fra oss snart. 👋
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen. 🤭