TjenesterKunderArtiklerOm ossLogg innKontakt 👋

Trenger gjeld koste så mye?

+ Flere fagartikler
+ Flere artikler

Skrevet av

Kato Svandal

Publisert

26/9/2023

Vi er nå i en tid med økte renter og kostnader. Samtidig er det utsikter for en generell nedgang i norsk økonomi. Vi har i denne artikkelen valgt å reflektere litt rundt følgende påstander:

·        Vil en endring i renten gi en tilsvarende endring i det månedlige terminbeløpet?

·        Hvilken effekt har det på det totale rentebeløpet, om man reduserer løpetiden fra 25 år til 20 år?

·        Og hva koster ett og to års avdragsfrihet?

 

I artikkelen har vi gjort en del forutsetninger. Vi tar utgangspunktet i annuitetslån, som er den mest brukte metoden for utlån i Norge. Ved bruk av annuitetslån betales det et likt terminbeløp gjennom hele løpetiden, forutsatt en lik rente gjennom hele løpetiden. Siden terminbeløpet er likt gjennom løpetiden vil fordelingen mellom renter og avdrag endre seg. Det er gjort en del forenklinger i eksempelet, blant annet at det ikke er tatt hensyn til skattefradrag for rentekostnadene. Vi har heller ikke sett på effekten av å bruke det ekstra beløpet til å investere i andre ting (fond/aksjer eks).

 

Annuitetslån

I denne delen av artikkelen tar vi for oss tre eksempler. Alle er på kr 5 millioner i gjeld, men med henholdsvis 2, 4 og 6 % årlige renter. Vi har sett på den totale rentebelastningen over hele løpetiden. På både 25 og 20 års løpetid. Samt hvor stor andel av innbetalt beløp i perioden som er renter. Den fordelingen mellom renter og gjeld som blir henvist til i eksemplene under er alle i lånets første måned.

Ved å redusere løpetiden med 5 år fra 25 år til 20 år, blir den totale rentekostnaden redusert med kr 287 215. Det må gjøres en økt månedlig innbetaling på kr 4 101 hver måned i 20 år for å oppnå denne effekten.


Ved å redusere løpetiden med 5 år fra 25 år til 20 år, blir den totale rentekostnaden redusert med kr 645 788. Det må gjøres en økt månedlig innbetaling på kr 3 907 hver måned i 20 år for å oppnå denne effekten.

Ved å redusere løpetiden med 5 år fra 25 år til 20 år, blir den totale rentekostnaden redusert med kr 1 067 348. Det må gjøres en økt månedlig innbetaling på kr 3 607 hver måned i 20 år for å oppnå denne effekten.


25 års løpetid

Med en 25 års løpetid kan vi se at den månedlige rentekostnaden tredobles fra omtrent kr 8 300 til kr 25 000 (en økning på kr 16 700) når renten øker fra 2% til 6%. Det månedlige terminbeløpet øker fra omtrent kr 21 200 til 32 200 kr (en økning på kr 11 000).

 

20 års løpetid

Med en 20 års løpetid kan vi se at den månedlige rentekostnaden tredoblet seg fra omtrent kr 8 300 til kr 25 000 (en økning på kr 16 700) når rente øker fra 2% til 6%. Det månedlige termin beløpet øker fra omtrent kr 25 294 til 35 822 kr (en økning på kr 10 500).

 

Litt enkelt kan vi si at bruken av annuitetslån reduserer den negative effekten av økte renter (med tanke på månedlig terminbeløp). Men de totale rentene som betales over løpetiden vil stige. En reduksjon av løpetiden på lånet fra 25 år til 20 år, gir en besparelse på omtrent kr 287 000 (2 %), kr 645 700 (4%) og kr 1 067 300 (6%). Så har man muligheten for å betale kr 3 500 til kr 4 000 mer i måneden vil dette kunne gi ekstremt store besparelser i renter, over lånets totale løpetid.

 

Avdragsfrihet

Til slutt vil vi bare vise hvilken effekt avdragsfrihet har på den totale rentekostnaden. Det er i dette eksemplet bare tatt utgangspunkt i kr 5 millioner i gjeld og 6% rente. Vi har tatt valgt å gjøre avdragsfrihet i starten av løpetiden. Avdragsfrihet senere i løpetiden vil redusere effekten av økte renter.

Ved ett års avdragsfrihet blir det totale beløpet, kr 9 746 084, hvorav kr 4 746 084 er rente. Så en avdragsfrihet på ett år, gir kr 81 563 i økte rentekostnader i løpet av låneperioden på 25 år.

 

Ved ett års avdragsfrihet blir det totale beløpet, kr 8 691 346, hvorav kr 3 691 346 er rente. Så en avdragsfrihet i ett år, gir kr 94 173 i økte rentekostnader i løpet av låneperioden på 20 år.

 

Ved to års avdragsfrihet blir det totale beløpet, kr 9 830 091, hvorav kr 4 830 091 er rente. Så en avdragsfrihet i to år, gir kr 165 570 i økte rentekostnader i løpet av låneperioden på 25 år.

 

Ved to års avdragsfrihet blir det totale beløpet, kr 8 788 153, hvorav kr 3 78 8153 er rente. Så en avdragsfrihet i to år, gir kr 190 980 i økte rentekostnader i løpet av låneperioden på 20 år.

For eventuelle spørsmål kontakt din saksbehandler eller kontakt oss på post@5-pluss.no

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Send oss en melding, så hører du fra oss så snart som mulig.

Takk, melding mottatt! Du hører fra oss snart. 👋
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen. 🤭