TjenesterKunderArtiklerOm ossLogg innKontakt 👋

Tidligpensjon i jordbruket - hvem er det for?

+ Flere fagartikler
+ Flere artikler

Skrevet av

Kato Svandal

Publisert

24/2/2022

Tidligpensjon i jordbruket - hvem er det for?

 

De fleste har hørt om at sykepleieren, læreren eller industriarbeidere kan gå av med pensjon i en alder av 62 år, såkalt AFP. Men kanskje ikke alle vet at for bonden finnes det i en tilsvarende mulighet, kalt tidligpensjon i jordbruket. Det er imidlertid en del krav som må oppfylles, for at en bonde kan få benytte seg av tidligpensjonsordningen. Et av kravene er at bonden må ha minst kr 90.000 i gjennomsnittlig næringsinntekt i referanseperioden.

 

Det finnes to typer tidligpensjon i jordbruket, enbrukerpensjon (bonden) og tobrukerpensjon (bonden og ektefelle).

 

I denne oppsummeringen er det lagt til grunn enbrukerpensjon. Vi har også forenklet noe i hva som kan inngå i referanseinntekten, for å ikke gjøre dette for omfattende.

 

Hovedkravene for å kvalifisere til ordningen

•  må ha drevet jordbruksvirksomhet i minst 15 år

•  kan ikke eie/forpakte en jordbrukseiendom (eiendommen må overdras til neste generasjon/selges)

•  kan ikke ha inntekt fra jordbruksvirksomhet etter uttak fra ordningen

 

Bonden

Ordningen gjelder for bønder og ektefeller der inntektene hovedsakelig kommer fra jordbruk/skogbruk, men vil ofte også omfatte jordbrukere og ektefeller med deltidsarbeid utenfra bruket. Litt enkelt kan man si at referanseinntekten må utgjøre minst 67% av brukers samlede inntekter.

 

I Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen står det følgende i § 1. Formål

«Tidligpensjon etter denne forskriften skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk».

 

Ordningen er opprettet for å «stimulere» til at bonden selger gården til neste generasjon, eksempelvis i en alder av 62 år i stedet for 67 eller 70 år. Disse 5-8 årene kan ha stor betydning for om neste generasjon vil overta.

 

Referanseperiode og -inntekt

Det er viktig å få med seg at referanseperioden er 55-60 år, og at man derfor starter «planleggingen/tilpasningen» tidlig.  

 

Krav til referanseinntekt er minst kr 90.000 i gjennomsnittlig næringsinntekt i referanseperioden.

Det er hovedsakelig inntekter fra jordbruk/gartneri, skogbruk og utbetalte sykepenger fra disse virksomhetene som inngår i referanseinntekten.

 

Store investeringer mot slutten av yrkeslivet

Om bonden bestemmer seg for å «tilpasse» seg kravene for å for tidligpensjon, hva da med større investeringer?

Da er det viktig med et godt samarbeid med regnskapsfører slik at eks. vedlikeholdskostnader balanseføres eller avskrivinger holdes tilbake for å opprettholde gjennomsnittlig næringsinntekt på kr 90.000.

 

Inntekt som pensjonist - tidligpensjon i jordbruket

Bonden får kr 105.000 i tidligpensjon (før skatt) i 5 år, fra 62 til 67, eller fra det tidspunktet man velger å søke etter fylte 62 år.

Det er ikke begrensninger i inntekt i tillegg til pensjonen, bortsett fra næringsinntekt fra jordbruk/skogbruk. I offentlig AFP får man redusert pensjon om man har personinntekt over kr 15.000 i tillegg. Dette gjelder ikke for denne ordningen.

 

Bonden kan jobbe så mye han vil, også som avløser, lønnsmottaker eller lignende. Eneste kravet er at man ikke har inntekt fra jordbruksvirksomhet og ikke eier eller forpakter landbrukseiendom.

 

Regnskapsføreren som rådgiver

Som nevnt tidligere er det viktig å starte «planleggingen» tidlig, for å kvalifisere til ordningen. Men alt i en alder av 53-54 år kan det være lurt å tenke på om dette er noe du vil benytte deg av, selv om pensjonisttilværelsen føles å ligge langt fremme.

 

Start gjerne også praten med neste generasjon om du ikke skal selge på det åpne markedet, ved senest dette tidspunktet. For neste generasjon kan det gjerne være en prosess som må modnes, det må gjerne snakkes om i flere omganger. Regnskapsfører eller en rådgiver på eierskifte i jordbruket kan være grei å ha som sparringpartner i en slik prosess.

 

På Landbruksdirektoratets nettsider ligger det kalkulator der man kan legge inn egne tall og se om man kvalifiserer eller om man bør gjøre tilpasninger:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd%20til%20tidligpensjon

 

 

For eventuelle spørsmål kontakt din saksbehandler eller kontakt oss på post@5-pluss.no

 

Ønsker du å bli kontaktet av oss?

Send oss en melding, så hører du fra oss så snart som mulig.

Takk, melding mottatt! Du hører fra oss snart. 👋
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen. 🤭